O firmie


Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „STELKOM" Stanisław Ścisłowski, powstało w 1995 roku w Komornikach. Początkowo firma opierała się na dużej produkcji bendix'ów oraz innych produktów na zamówienia z branży motoryzacyjnej (np. napęd licznika, tulejki) oraz zapoczątkowała długoletnią współpracę w produkcję blokad skrzyni biegów z wiodącą w tym zakresie firmą.

 

Dzięki dynamice oraz wyznaczonym celom firma szybko zyskała konkurencyjność na rynku lokalnym, co pozwoliło jej, w krótkim czasie od powstania wejść na rynki zagraniczne. Modernizacja parku maszynowego oraz zwiększenie oferty handlowej, zadecydowało o poszerzeniu zakładu pracy i otworzeniu w Plewiskach nowego Zakładu Produkcyjnego PPHU „STELKOM" wraz z hartownią.

 

Główną ofertą działalności jest obróbka metali i tworzyw sztucznych. Nasze prace polegają na kompleksowym wykonywaniu detali na podstawie dokumentacji rysunkowej lub wzorów Klienta. Świadczymy również usługi obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej na materiale powierzonym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. W galerii mogą Państwo ujrzeć zarys naszych prac.

 

Na chwilę obecną firma liczy 12 osób, ale cały czas się rozwija, poszerzając produkcję i usługi, zaopatruje w nowoczesne technologie oraz utrzymuje CERTYFIKAT ISO 9001:2015 co ma wpływ na wzrost zaufania naszych Klientów i pozwala działać globalnie.

 

 

Polityka Jakości

 

 PPHU STELKOM jest firmą produkcyjną i świadczącą usługi obróbki mechanicznej metali i tworzyw sztucznych.

Podstawową zasadą, jaką się kieruje jest rzetelne wykonywanie zamawianych wyrobów, spełniając tym samym wszystkie oczekiwania Klientów i innych stron zainteresowanych.

Zakład zobowiązuje się do spełnienia wymagań prawnych i klientów oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością wynikającego poprzez stawianie sobie celów i ich konsekwentne realizowanie:

- Rozszerzenie działalności o rynki zagraniczne

- Doskonalenie procesów obróbki mechanicznej

- Doskonalenie infrastruktury

- Rozwój zasobów ludzkich

Uzyskiwanie pożądanych wyników możliwe jest dzięki zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników.

Nasza organizacja dba o dobre relacje z otoczeniem biznesowym i lokalnym kierując się myśleniem opartym na ryzyku.

 

Właściciel

 

 

www.polskamultimedialna.pl